Black Rhombus 2016

24.10.2016

Black Rhombus 2016
Пивоварна Ромбус обявява конкурс за домашно българско пиво.
Условия:
1.Право на участие имат:
Всички домашни пивовари от България (независимо дали са членове на Асоциацията на домашните пивовари, или не са такива). Конкурсът не допуска чуждестранни участници. Българи живеещи в чужбина, също не се допускат.
2.Пивото предложено в конкурса трябва да отговаря САМО на следните критерии:
• Екстракт от 12*Р до 18*Р,съответно OG 1.048 до 1.075
• SRM >20
• Няма ограничение в стил,дрожди,хмел и др.
3.Мостри
Всеки участник трябва да представи 5(пет) броя бутилки от 330 или 500 мл, етикетирани със ластик.
Етикетът да носи следната информация:
• Име на участника
• Телефон и е-мейл
• Начален екстракт
• Използвани дрожди(ейлови или лагерни)
• Име на бирата
4.Оценяването ще се извърши от независимо жури, оценяващо органолептично по указания дадени от Организатора.
Участниците ще бъдат разделени в предварителни групи на случаен принцип. След първия кръг, за следващ етап се класират първите две от всяка група. На финал отиват класиралите се на първите 6 места от втория кръг.От тях се определя шампион.
5.Награди
Пивоварна Ромбус ще свари 300 л. бира по рецепта на шампиона. като половината (150 л) се предоставят безвъзмездно на участника, в кегове.
Вторият в класирането получава 12 кг. пилзнер малц,дрожди и хмел за 50 л варка домашна бира.
Третият 5 кг пилзнер малц,дрожди и хмел за 20 л.
6.Срокове:
Мострите трябва да пристигнат до Организатора не по-късно от 01.12.2016 г.
Резултатът ще бъде обявен не по-късно от 20.12.2016 г.
Очаквайте подробности по събитието за обявяването на резултатите, по-късно!
Успех на всички участници!
rhmb