Конкурс за домашна бира – Golden Rhombus 2017

06.09.2017
https://rhombusbrewery.com/wp-content/uploads/2014/09/185443225.jpg

Крафт пивоварна Ромбус организира  международен конкурс за светла домашна бира – Golden Rhombus 2017. Конкурсът ще се проведе на 10.06.2017г.

Условия:

1.Право на участие имат:
Всички домашни пивовари (независимо дали са членове на Асоциацията на домашните пивовари, или не са такива). Конкурсът допуска чуждестранни участници.

2.Пивото предложено в конкурса трябва да отговаря САМО на следните критерии:

 • Екстракт до 14*
 • SRM < 20

3.Мостри
Всеки участник трябва да представи 5(пет) броя бутилки от 330 или 500 мл, етикетирани с ластик.
Етикетът да носи следната информация:
• Име на участника
• Телефон и е-мейл
• Начален екстракт
• Използвани дрожди (ейлови или лагерни)
• Име на бирата

4. Оценяването ще се извърши от независимо жури, оценяващо органолептично по указания дадени от Организатора.
Участниците ще бъдат разделени в предварителни групи на случаен принцип. След първия кръг, за следващ етап се класират първите две от всяка група. На финал отиват класиралите се на първите 6 места от втория кръг. От тях се определя шампион.

5.Награди
Пивоварна Ромбус ще свари бира по рецепта на шампиона. 200 л. се предоставят безвъзмездно на участника, в кегове.
Вторият в класирането получава 12 кг. малц, дрожди и хмел за 50 л. варка домашна бира.
Третият 5 кг малц, дрожди и хмел за 20 л.

6.Срокове:
Мострите трябва да пристигнат на адрес: Пивовварна „Ромбус“ –  гр. Пазарджик „Ивайловско шосе“ 41 не по-късно от 01.06.2017 г.

Регистрацията е отворена до 30.05.2017г. на адрес: goldenrhombus2017@rhombusbrewery.com

Очаквайте още подробности за събитието скоро!

Успех на всички участници!

Golden Rhombus 2017

Rhombus brewery announces their international homebrew competition.
Conditions:

 1. The right to participate have:

All homebrewers (members or not of the Bulgarian Homebrewers’ Association)

International competitors are also allowed.

 1. The homebrew taking part in the competition should be suited to the following requirements:

– Extract up to 14oP

– SRM <20

It is NOT forbidden to use additions besides water, malt, yeast and hops. The homebrew could be without hops.

 1. Samples

Every participant should present 5 (five) bottles (330ml or 500ml) labeled with a rubber band.

The label should have the following information:

 • Name of the participant
 • Telephone number and e-mail
 • OG/FG
 • Used yeast (ale or lager)
 • Name of the beer
 1. The scoring will be done by an independent jury, assessing in an organoleptic manner according to the instructions of the organizer.

The participant will be divided randomly in groups.  The first two places in each group go through to the next session where the first six places will compete in the final session where the champion will be picked up.

 1. Prizes

Rhombus brewery will brew the beer by the recipe of the champion. 200l will be granted to the champion  in kegs.

The second place gets 12kg of malt, yeast and hops for 50l homebrew and the third place gets 5kg of malt, yeast and hops for 20l homebrew.

 1. Deadlines:

The samples should be delivered to “Rhombus Brewery”, 41 Ivaylovsko shose street, 4400 Pazardzhik, Bulgaria no later than 01.06.2017

Registration is opened till 15.05.2017

You can register at

goldenrhombus2017@rhombusbrewery.com

Good luck to all the participants!