Конкурс за тъмна домашна бира – Black Rhombus 2017

19.10.2017
https://rhombusbrewery.com/wp-content/uploads/2014/09/history.jpg

Корените на пивоварната ни са заложени в домашното пивоварство. Нашето желание е все повече хора да се осмелят да приготвят своя собствена домашна бира. ?

Дойде време да обявим вторият международен конкурс за тъмна домашна бира – Black Rhombus.  Конкурсът ще се проведе на 25.11.2017г. 

Шампионът на Black Rhombus 2016 беше домашния пивовар Мартин Марчев. Пивото, спечелило първо място в конкурса впечатли журито с балансирания си и комплексен вкус. Тъмна бира, базирана на класически ирландски стаут, но с добавен анасон! Аромат на кафе и препечен малц, усещане за горчиво кафе, фин анасонов аромат в носа, който се засилва след отпиване. Финалистът в конкурса за домашна бира Golden Rhombus беше Мая Трифонова със своя Fail ale, който можете да опитате от днес. Базиран на американски светъл ейл, но с бленд от специално подбрани щамове мая. Ароматът е силно доминиран от манго, дюля и други тропически и цитрусови плодове благодарение на огромното количество американски хмелове.

Следващият шампион може да си ти!

Условия:

1.Право на участие имат:
Всички български и чуждестранни домашни пивовари (независимо дали са членове на Асоциацията на домашните пивовари, или не са такива).

2.Пивото предложено в конкурса трябва да отговаря САМО на следните критерии:

  • Екстракт oт 12* до 18*Plato, OG 1.048 до 1.075
  • SRM > 20
  • Без ограничение в стил, дрожди, хмел и др.

3.Мостри
Всеки участник трябва да представи 5(пет) броя бутилки от 330 или 500 мл, етикетирани с ластик.
Етикетът да носи следната информация:
• Име на участника
• Телефон и е-мейл
• Начален екстракт
• Използвани дрожди (ейлови или лагерни)
• Име на бирата

4. Оценяването ще се извърши от независимо жури, оценяващо органолептично по указания дадени от Организатора.
Участниците ще бъдат разделени в предварителни групи на случаен принцип. След първия кръг, за следващ етап се класират първите две от всяка група. На финал отиват класиралите се на първите 6 места от втория кръг. От тях се определя шампион.

5.Награди
Пивоварна Ромбус ще свари бира по рецепта на шампиона. 150 л. се предоставят безвъзмездно на участника, в кегове!
Вторият в класирането получава 12 кг. малц, дрожди и хмел за 50 л. варка домашна бира.
Третият 5 кг малц, дрожди и хмел за 20 л.

6.Срокове:
Мострите трябва да пристигнат на адрес: Пивоварна „Ромбус“ –  гр. Пазарджик „Ивайловско шосе“ 41 не по-късно от 22.11.2017 г.

Регистрацията е отворена до 20.11.2017г. на адрес: office@rhombusbrewery.com

Успех на всички участници!

 

Black Rhombus 2017

Rhombus Craft Brewery announces their international homebrew competition.

Conditions:

1.The right to participate have:

All homebrewers (members or not of the Bulgarian Homebrewers’ Association)

International competitors are also allowed.

2.The homebrew taking part in the competition should be suited to the following requirements:

– Extract:  12oP uo to 18*Plato, OG 1.048 to 1.075

– SRM > 20

It is NOT forbidden to use additions besides water, malt, yeast and hops. The homebrew could be without hops.

3. Samples

Every participant should present 5 (five) bottles (330ml or 500ml) labeled with a rubber band.

The label should have the following information:

  • Name of the participant
  • Telephone number and e-mail
  • OG/FG
  • Used yeast (ale or lager)
  • Name of the beer

4.The scoring will be done by an independent jury, assessing in an organoleptic manner according to the instructions of the organizer.

The participant will be divided randomly in groups.  The first two places in each group go through to the next session where the first six places will compete in the final session where the champion will be picked up.

5.Prizes

Rhombus Craft Brewery will brew the beer by the recipe of the champion. 150l will be granted to the champion  in kegs!

The second place gets 12kg of malt, yeast and hops for 50l homebrew and the third place gets 5kg of malt, yeast and hops for 20l homebrew

6. Deadlines:

The samples should be delivered to “Rhombus Brewery”, 41 Ivaylovsko shose street, 4400 Pazardzhik, Bulgaria no later than 22.11.2017

Registration is opened till 20.11.2017

You can register at

office@rhombusbrewery.com

Good luck to all the participants!